Leveringsvoorwaarden

Beknopte leveringsvoorwaarden: Ingeschreven KvK te Deventer onder nummer: 08078304. De volledige leveringsvoorwaarden zijn bij ons op te vragen.

Prijzen

Per stuk in €. Exclusief omzetbelasting. Onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Wij hanteren voor bewerkte artikelen een minimale orderwaarde van > € 295,00 excl. BTW. Voor onbewerkte artikelen hanteren wij een minimale orderwaarde van > € 195,00 excl. BTW. Orders kleiner dan de minimale orderwaarde belasten wij door met administratiekosten.

Geldigheid

Prijzen zijn geldig t/m nieuwe uitgave / herziene prijslijst. Bij een offerte 1 maand na dagtekening of anders indien aangegeven. Voor USB sticks gelden dagprijzen. Prijzen kunnen afhankelijk zijn van de koers $ dollar, grondstofprijzen e.d..

Levering

Mits voorradig. Levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven. Bij speciaal vervaardigde artikelen kan er 10% meer of minder worden geleverd. Wij behouden ons het recht voor dat bij levering artikelen kunnen afwijken van de afgebeelde producten. Levering af magazijn Bathmen < € 450,00 goederenwaarde.

Annulering

Annulering is mogelijk tegen een vergoeding van alle in verband met de opdracht gemaakte kosten.

Garantie

De garantie op de door Snel Braber Bathmen geleverde artikelen is gelijk aan de garantie die de producent daarop geeft.

Monsters

Betaalde monsters en bedrukte goederen kunnen wij niet retour nemen.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. Levering aan nieuwe klanten geschiedt voor de eerste keer onder rembours of tegen een betaling van 50% vooruit en 50% bij levering.

Reclames

Klachten over waarneembare gebreken van de door Snel Braber Bathmen geleverde artikelen dienen te worden ingediend binnen 8 dagen na levering.

Wij zijn een groothandel en leveren geen stuksartikelen. Tevens hanteren wij een minimum afname, welke per product zal verschillen!

Vragen?